Swenacc

Swedish North African Chamber of Commerce
Chambre de Commerce Suédo-Nord Africaine
Svensk Nordafrikanska Handelskammaren
  • Slider 8- zellige
  • Slider 9- Stockholm

News feed Back

SWENACC uppmärksammas på Media Planet Tillväxtmarknader

SWENACC har uppmärksammats i ett inlägg på Media Planet Tillväxtmarknader där man kan läsa en intervju med SWENACC:s ordförande Catherine von Heidenstam:

Catherine

”Hur arbetar ni som handelskammare i dag?

– Vi är en handelskammare som med stort engagemang, om än med små resurser, arbetar för ökat intresse för investeringar och handelsutbyte med Nordafrika. Med frivilliga krafter förmedlar vi kunskap och kontakter. Vår bakgrund finns inom näringslivet och stadsförvaltningen och vi hyser ett stort intresse för norra Afrika.

Vad finns det för utmaningar och möjligheter i er region just nu?

– Länderna i norra Afrika har olika förutsättningar och ekonomiska möjligheter, vilket ger en blandad bild av Nordafrika. Marocko och Tunisien till exempel vill gärna vara en port mot afrikanska kontinenten och marknaden som öppnas där. Den politiska oron och rättsosäkerheten i några länder är förhållanden som undergräver förutsättningarna för handel och etablering av företag. Samtidigt finns det svenska företag som är etablerade i norra Afrika sedan länge vilket inspirerar till fortsatta satsningar. Handelns och investeringarnas positiva betydelse för ekonomisk utveckling är vår utmaning.

Hur ser framtidsutsikterna ut i er region?

– Det finns ett intresse för regionen och jag hoppas att läget ska stabiliseras. Jag tror på attraktionen i den ”nordiska modellen” och intresse för satsningar inom exempelvis energifrågor, it, infrastruktur och tjänstesektorn.”

 

Läs hela texten på http://www.tillväxtmarknader.se/tillvxt-afrika/tillvaxt-i-afrika-hur-ser-vi-pa-framtiden