Swenacc

Swedish North African Chamber of Commerce
Chambre de Commerce Suédo-Nord Africaine
Svensk Nordafrikanska Handelskammaren
  • Slider 8- zellige
  • Slider 9- Stockholm

Highlighted

IMF-lån till Tunisien

Internationella Valutafonden och Tunisien har undertecknat ett principavtal om ett lån på 2,8 miljarder dollar till stöd för ett 4-årigt ekonomiskt reformprogram.

Date: 2016-04-20

TELECOM TOUR IN MOROCCO AND TUNISIA

Business Sweden is organising a telecom tour,  19th to 21st of April.

Date: 2016-04-04