Swenacc

Swedish North African Chamber of Commerce
Chambre de Commerce Suédo-Nord Africaine
Svensk Nordafrikanska Handelskammaren
  • Slider 8- zellige
  • Slider 9- Stockholm

Libya

Nordafrika den region i världen där handeln med Sverige ökar mest – SWENACC:s medlemmar bekräftar utvecklingen

Handelsstatistiken visar att den svenska exporten till Nordafrika har ökat mest procentuellt i jämförelse med till andra regioner och svensk import från Nordafrika har ökat överlägset mest under perioden januari till juli 2014 i jämförelse med samma period 2013.

Date: 2014-10-01

Business opportunities in Libya – Major Swedish Company Executive shares his views

SWENACC has carried out an interview with David Montgomery, Managing Director for WSP International Europe AB (part of WSP Group) and SWENACC Board member, about his business experience in Libya.

Date: 2014-03-07