Swenacc

Swedish North African Chamber of Commerce
Chambre de Commerce Suédo-Nord Africaine
Svensk Nordafrikanska Handelskammaren
  • Slider 8- zellige
  • Slider 9- Stockholm

Business News Back

IMF-lån till Tunisien

Internationella Valutafonden och Tunisien har undertecknat ett principavtal om ett lån på 2,8 miljarder dollar till stöd för ett 4-årigt ekonomiskt reformprogram.

Lånet ska bidra till genomförandet av prioriterade reformer och ekonomisk utveckling i enlighet med den tunisiska regeringens 5-årsplan. I regeringens ekonomiska program understryks behovet att påskynda de ekonomiska reformerna för att minska svagheterna i ekonomin, stärka tillväxten och öka antalet långsiktiga arbetstillfällen.

2016-04-20